X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
من و خودم
روزی دوباره، امید دوباره برای ادامه ای بهتر، فبعزتک یا جمیل 
قالب وبلاگ

 

انسان بودن آرزوی دیرینه ام است و برای انسان بودنم تلاش می کنم!
می خواهم آزادانه تصمیم بگیرم، مستقلانه عمل کنم و به تنهایی به کارهایم رسیدگی کنم. رفتن، آمدن، مطالعه کردن و انجام هر کاری در زندگی به دست خودم باشد.
خودم مالک و صاحب زندگی ام باشم. وقتی در جاده ای قدم می زنم؛ سرم را بالا بگیرم و از اذیت و آزار افراد مزاحم در امان باشم.
آرزویم این است که کسی به خاطراندام زیبا، چشمان سیاه، چادر کوچک و یا لباس تنگ و نازک ام مزاحمم نشود. آنهایی که شهوت شان در چشم شان است؛ به خاطر من به گناه نیافتند. چون من هم انسان هستم. تعجب می کنم به این که ﺯﻥ از بدحجابی مرد در جامعه ما ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ؛ اما ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺯﻥ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
دیگر می خواهم ﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗاکسی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥِ ﻣن پشتم را نگیرد و از قید چرندیات افراد در جامعه آزاد باشم. به امید آن روزی هستم که ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤیم بگیرم؛ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ، ﻣﺴﯿﺮﻡ ﺭﺍ، ﺷﺮﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ، ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺗﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنم و ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪﺍشته باشد ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
می خواهم ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥِ ﺻﻮﺭتم ﮐﺴﯽ بی آبرو نشود و ﺍﺯ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﻟﺨﻮﺍهم ﮐﺴﯽ ﻟﺬﺕ ﻧﺑﺮﺩ و ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺍ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ننگ و شرم و بدﺑﺨﺘﯽ اش عنوان نکند و دیگر به ناقصﺍﻟﻌﻘﻞ بودنم در جامعه مشهور نباشم. اما دریغا که ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ است.   
می خواهم دیگر زن نباشم! اما به مرد بودنم هم افتخار نمی کنم. فقط انسان بودن به معنای واقعی اش آرزویم است.
ﻣﻦ ﺯنم! و ﻃﻌﻢ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻮمم ﻣﯽ ﭼﺸﻢ.
ﻣﻦ ﺯنم! و ﻓﺮﯾﺎﺩِ ﻣﻈﻠﻮﻣانه ﺯﻧﺎﻥِ ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻮﺵِ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم.
ﺯنم و جیغ ﺯﺩﻥ و ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥِ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﮏ ﻧﺸﻨﺎﺱ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻭﻗﺖِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺍﺵ لحظه ای ﺩﯾﺮ ﺷﺪ؛ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﻮﻍ ﺍﺳﺘثمار برخی ها ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥِ ﺯﻧﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪه است؛ زنانی که به جرم بیرون رفتن از خانه، سرشان بریده می شود.
ﻣﻦ ﺯنم و ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻥِ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮﺍﻩ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﻗﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
من ﺯنم و ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﻝ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﮑﺘﺐ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ .
ﻣﻦ ﺯنم و ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩن ﻫﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ. ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ که فقط انسان باشم. یک انسان به تمام معناهای خوب.
ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ که مفهوم انسان به معنای واقعی اش در وجودمان رخنه کند و این مفهوم در رگ، خون و استخوان هایمان جوانه زند و ﺗﺎ ﺍﻋﻤﺎﻕِ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﺍﻧﺪ .
من زنم اما از زن بودنم احساس حقارت نمی کنم!

 

قبول دارین حرفاشو؟

آخرین هفته ای که کلاس داشتیم،یکی از استادا داشت درباره ظلمایی که قبلا به زنها می شده و شاید بعضی از خانوما امروزه ناخواسته دارن اونا رو ادامه میدن و واسه خودشون یه زینت حساب میکنن میگفت:

درباره تاریخچه کفش پاشنه بلند،یا به قول استاد ادبیات ترم قبل،کفش قاب قابی!!!میگفت.زمانی که مردسالاری رواج زیادی داشته و زن یه جورایی برده محسوب میشده مردا واسه زنا کفش پاشنه بلند می سازن.خب...چرا؟چون زمانی که مرد داره با زن راه میره،زن به خاطر سختی راه رفتن با کفشش سرعتش کم شه و مرد جلو باشه.یعنی اینطوری می خواستن برتری خودشون رو ثابت کنن

یکی دیگه از نمونه هایی که میگفت،استفاده از طلا توسط خانوما بود.زمان شاید قبل از اسلام، خیلی وقت قبل،مردا از طلا استفاده می کردن،با توجه به اینکه طلاهای اون زمان هم سنگین بوده،مرد از نگه داشتن زیادش خسته می شده،و همچنین چون استفاده هرچه بیشتر از طلا رو نشونه بیشتر بودن ثروتشون می دونستن،دوس نداشتن که طلاها رو بدون استفاده بذارن،در نتیجه زحمت حمل طلا به دوش زن افتاد

مثالهای زیاد دیگه ای وجود داره که نابرابری بین زن و مرد از زمانهای قدیم نشون میده و بعضی از اونا تبدیل به فرهنگ شده.به نظر من که نابرابری بین زن و مرد هنووووز وجود داره.هنوزم اگه یه زن بخواد مستقل باشه و خودش گلیمشو(بدون حضور هیچ مردی) از آب بکشه،شاید بتونه از پسش بر بیاد اما باید از خیلی چیزایی که داره بگذره.پیدا میشن زنایی که مثل مرد توی جامعه ای که پر از گرگه زندگی میکنن و آرمانهای بزرگی واسه خودشون دارن و حاضرن واسه رسیدن به آرماناشون از جونشونم بگذرن.اما کم نبودن بین همین زنا که گرگا کاری کردن که (با وجود رسیدن به اون خواسته هاشون) از ضعف جنس خودشون یکم ضربه خوردن.چون تعداد این تیپ زنا کمه و .....با یه گل بهار نمیشه....

نظر شما چیه؟

 

[ یکشنبه 11 خرداد 1393 ] [ 21:44 ] [ mahna ] [ نظرات (10) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مثل کبریت کشیدن در باد.. زندگی دشوار است! من خلاف جهت آب شنا کردن را مثل یک معجزه باور دارم... آخرین دانه کبریتم را .. می کشم در این باد... هرچه بادا باد....!
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 9549

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی